Ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms

2007-2013 metais įgyvendinama Lietuvos Kaimo Plėtros Programa, kurios metu iki 2009 m. spalio 29 d. jau išmokėta daugiau nei 1264 milijonų litų.

 

Turime pakankamai žinių ir patirties kaip kokybiškai ir greitai parengti projektus ES paramai gauti. Siūlome Jums pasinaudoti šiomis paramos priemonėmis:

 

I. KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“:

 • Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas;
 • Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos;
 • Pusiau natūrinis ūkininkavimas;
 • Žemės ūkio valdų modernizavimas;
 • Miškų ekonominės vertės didinimas;
 • Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra;
 • Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas.

 

II. KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“:

 • Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku;
 • Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku;
 • Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas;
 • Pelno nesiekiančios investicijos miškuose;
 • Parama ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės).

 

III KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“:

 • Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos;
 • Parama verslo kūrimui ir plėtrai;
 • Kaimo turizmo veiklos skatinimas.