Teikiamos paslaugos

ES PARAMAI GAUTI

Projekto įvertinimas ir parengimas

 • Projekto galimybių gauti ES paramą įvertinimas;
 • Verslo plano parengimas;
 • Paraiškos parengimas;
 • Projekto rengimo metu konsultavimas visais su projektu susijusiais kausimais;
 • Konsultavimas dėl paramos skyrimą kontroliuojančios institucijos paklausimų dėl projekto;

Projekto administravimas:

 • Mokėjimo prašymų parengimas;
 • Konsultavimas viešųjų pirkimų, konkursų, apklausų organizavimo klausimais;
 • Konsultavimas dėl projekto viešinimo ir viešinimo organizavimas;
 • Projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimas;

PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

 • Projekto galimybių gauti finansavimą vertinimas;
 • Verslo plano kredito įstaigai (pvz., bankui) parengimas;
 • Kredito įstaigos paraiškų kreditui gauti pildymas.